Sambutan Kabid Pendidikan

Yayasan Ikhlasul Amal Bukit Cinere
SELAMAT DATANG DI AR–RAHMAN ISLAMIC SCHOOL

Assalamualaikum wr. wb.
Selamat datang di SD Ar-Rahman Islamic School.

Bapak/Ibu orang tua peserta didik SD Ar-Rahman Islamic School (AIS) yg kami hormati. Atas nama Yayasan Ikhlasul Amal Bukit Cinere, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu mengirimkan putera/puterinya untuk mengikuti pendidikan di AIS.

Agar Bapak/Ibu dapat lebih mengenal lembaga pendidikan ini, kami buatkan website ini. Dari website ini Bapak/Ibu akan mengenal yayasan yang menaungi AIS melalui sejarah singkat, serta visi dan misi AIS.

Melalui website ini pula Bapak/Ibu akan mengetahui garis besar kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di sekolah. Begitu juga, Bapak/Ibu akan mengetahui semua fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Sebagai sekolah Islam kami sangat peduli dengan kedisiplinan dan ketaatan dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Oleh karena itu di dalam buku ini juga akan dijumpai antara lain tata tertib selama berada di sekolah, tata tertib berpakaian dan lain lain.

Mudah-mudahan atas kerjasama yang baik antara siswa, orang tua dan pihak sekolah, semua akan berjalan lancar.
Wassalamualaikum wr. wb

 

Dra. Hj. Risnawaty
Ketua Bidang Pendidikan YIA-BC